Land van Ons en de Biesterhof

samen werken aan een natuurvriendelijk boerenbedrijf

Waar gaat het om?

De Biesterhof is een boerenbedrijf dat met kleinschalige landbouw wil bijdragen aan herstel van de biodiversiteit. Omdat er in Nederland zoveel landbouwgrond is, kunnen juist boeren het verschil maken, door ruimte te bieden aan insecten, zoogdieren, vogels, planten en alles wat in de bodem leeft. Daarom gaat op de Biesterhof de productie van voedsel samen met zorg voor biodiversiteit en landschap. Als modern boerenbedrijf werkt de Biesterhof voor en met de gemeenschap in de Ooijpolder en Duffelt bij Nijmegen aan een groenere landbouw.

Wie doen het?

Howard Koster en Claudi Rudolf zijn de jonge pachters die de Biesterhof willen ontwikkelen tot een burgerboerderij. Het perceel is eigendom van de coƶperatie Land van Ons. Vrijwilligers van Land van Ons ondersteunen Howard en Claudi bij de uitwerking van hun plannen en praktische werkzaamheden. Ook dragen ze bij aan het onderzoek en het monitoren dat vast onderdeel is van Land van Ons projecten.

Wat het gaat worden

Franke Remerie, oprichter Land van Ons
interview in De Gelderlander

Land van Ons is een coƶperatie die landbouwgrond verwerft om biodiversiteit en landschap te herstellen. Pachters die kiezen voor duurzame landbouw krijgen zo de kans een bedrijf op te bouwen.