bestuivers

Vanaf eind april tellen vrijwilligers wekelijks de bestuivers (dagvlinders en hommels). Dat gaat volgens een protocol steeds langs dezelfde telroute, bij droog weer met niet al te veel wind.

Er zijn tot nu toe in Nederland algemeen voorkomende soorten vlinders en hommels waargenomen. Voor de vlinders zijn dat dagpauwoog, atalanta, witjes en distelvlinder, en incidenteel kleine vos, zandoogjes en de gehakkelde aurelia.

Van de hommels zijn ook algemeen voorkomende soorten waargenomen zoals de steenhommel, akkerhommel, aardhommel en tuinhommel.