bestuivers

Vanaf eind april tellen vrijwilligers wekelijks de bestuivers (dagvlinders en hommels). Dat gaat volgens een protocol steeds langs dezelfde telroute, bij droog weer met niet al te veel wind.

workshop hommels

Zaterdag 24 juni heeft Frank Rooijakkers een workshop gegeven over de herkenning van hommels. Frank studeert voor de master Biologie in Wageningen.

De weersomstandigheden waren perfect helder weer 25 graden en niet te veel wind. We waren met een klein clubje. Frank heeft vol enthousiasme en boeiend veel verteld over hommels, hun gedrag en leven. Met het vangnet behendig zwierend door de lucht zijn enkele hommels gevangen en door Frank vakkundig uit het net gehaald om de hommels van dichtbij aan ons te tonen. 

De soorten die we gezien hebben waren onder andere de steenhommel, de aardhommel en de tweekleurige koekoekshommel. 

tweekleurige koekoekshommel

De workshop heeft ons meer inzicht gegeven over het herkennen van de hommels en hun gedrag maar ook over het gebruik van het vangnet om de hommels te determineren.

Bijzonder is dat de volgende dag door Frank bij een rondgang de Langhoornbij is gesignaleerd. Deze soort zou je hier niet verwachten omdat deze soort hooguit in Zuid Limburg wordt waargenomen. Mogelijk is dit het gevolg van klimaatverandering

Er zijn tot nu toe in Nederland algemeen voorkomende soorten vlinders en hommels waargenomen. Voor de vlinders zijn dat dagpauwoog, atalanta, witjes en distelvlinder, en incidenteel kleine vos, zandoogjes en de gehakkelde aurelia.

Van de hommels zijn ook algemeen voorkomende soorten waargenomen zoals de steenhommel, akkerhommel, aardhommel en tuinhommel.