geschiedenis

Het perceel en woonhuis van de Biesterhof behoorde ooit tot Groot Zeeland, een hoeve met een rijke geschiedenis, die teruggaat tot een kasteel in de vroege Middeleeuwen. De Heerlijkheid Zeeland kwam in 1348 samen met Heerlijkheid Millingen in handen van het Huis Bergh, en was tot in de 19e eeuw een Nederlandse enclave te midden van overwegend Kleefs en Pruisisch bezit. Al vroeg werd het een hoeve op een terp (of pol), die van de ene roemrijke Europese adellijke families naar de andere overging: Van Bylandt, Van Motzfeld, Zur Lippe Biesterveld, Van Waldeck Pyrmont.

Vier generaties Remy en Nieuw Zeeland

In 1899 kocht de grootvader van de huidige boer, landeigenaar Gerhard Remy, uit het net over de grens gelegen Niel, voor ruim 200.000 DM Groot Zeeland met 74 ha land van de Waldeck Pyrmonts. Om Groot Zeeland heen liggen een aantal hoeves of huizen – Zeelandsche Hof, Klein Zeeland, Biesterveld – waarvan de geschiedenis eveneens eeuwen teruggaat en die nog steeds bestaan.

Twee zonen van Gerhard Remy, Theodor en Gerard jr, splitsten Groot Zeeland in twee boerenbedrijven. Gerard bouwde in 1912 een nieuwe boerderij, Nieuw Zeeland, die een volwaardig gemengd bedrijf was. Die boerderij werd in 1945 door brand grotendeels verwoest. Zijn zoon Ernst, de vader van boer Anton, trok op de resten daarvan in 1951 de huidige wederopbouwboerderij Nieuw Zeeland op. Hij trad met het melkveebedrijf in de jaren ‘70 in een maatschap met zijn zonen Jos en Anton. Vader Ernst stopte in 1988 en ging met zijn vrouw Corrie in een tweede huis wonen, dat ze op het erf van Nieuw Zeeland bouwden.

In 1996 trok Jos zich terug uit de maatschap en werd Anton de enige boer op Nieuw Zeeland. Anton was de negende van twaalf kinderen, die anders dan de vijf meisjes allen op kostschool gingen bij de nonnen in Tegelen.

Lange tijd was er aan de overkant van de Zeelandsestraat op de grond van Nieuw Zeeland een fruitboomgaard, zowel hoog- als later laagstam. De Remy’s specialiseerden zich vanaf de jaren zeventig vooral in grasland voor de koeien, met relatief kleine percelen voor akkerbouw, zoals in 2017 nog suikerbieten. De moderne koeienstal met melkrobot kan zo’n 135 koeien huisvesten, maar er hebben er nooit meer dan 120 gestaan.

lees meer

Dit zijn passages uit een tekst van Ted van Hees over de geschiedenis en de omgeving van het perceel (mei 2021). Het complete verhaal kun je hier downloaden als PDF.