grondwaterstand

In het najaar van 2021 zijn er veldboringen gedaan op het perceel om meer inzicht te krijgen in de samenstelling van de bodem en de waterhuishouding. Daaruit bleek dat de grond (lichte klei/zware zavel) voor veel gewassen geschikt is, maar over de grondwaterstand bleven nog wat onzekerheden.

Om een compleet beeld te krijgen zijn er eind juli 2022 een aantal peilbuizen geplaatst om de grondwaterstand over de loop van minimaal een jaar te kunnen monitoren.

internationale samenwerking

Een gelukkige samenloop wilde dat een groep Zuid-Koreaanse studenten op studiereis de Biesterhof bezocht, zodat er extra menskracht was om de buizen te plaatsen. Dat is namelijk wel een klusje, het water zit immers meters diep en de buizen moeten een heel eind de grond in. Met vereende krachten lukte het allemaal.

Twee bedrijven hebben de actie genereus ondersteund: VRM (Van Reekum Materials) leverde de peilbuizen om niet, en veldwerkbureau VCMI stelde het gereedschap ter beschikking.