burgerboerderij de Biesterhof

In 2021 kocht Land van Ons aan de Zeelandsestraat tussen Leuth en Millingen 25 ha met lichte kleigrond en een woonhuis. Vanaf 1 maart 2022 boeren Howard Koster en Claudi Rudorf nu op burgerboerderij de Biesterhof. Land van Ons, de landelijke coƶperatie van burgers voor meer biodiversiteit, faciliteert de eerste zes jaar met een gunstige pacht en huur en aanvullende investeringen.

Land van Ons kocht de grond van Anton Remy, die een melkveebedrijf heeft aan de overzijde van de straat, met (nu nog) 50 hectare grond en een kleine honderd koeien. Op het aangekochte perceel, dat inmiddels de naam ‘de Biesterhof’ heeft gekregen, stond meestal gras voor het vee, soms ook een deel mais.

In 2021 interviewde Land van Ons ongeveer vijftig boeren die belangstelling hadden om op het perceel aan de slag te gaan. Uiteindelijk werden Howard en Claudi de nieuwe boeren. Maar andere geschikte kandidaten blijven in beeld als mogelijke partners voor de gemeenschapsboerderij: samenwerking met andere jonge boeren is een optie die zij onderzoeken.

woonhuis en omgeving de Biesterhof vanuit de lucht
het woonhuis met de nieuw aangelegde moestuin

Het zal een aantal jaren duren om van de Biesterhof een biologisch, gemengd landbouwbedrijf te maken. In 2022 wordt het vooral verkennen, overleggen, uitproberen, en voorbereiden om tot een degelijk bedrijfsplan te komen met een goed beeld van het proces en de haalbaarheid.

In de aanloopfase zijn er veel contacten gelegd met buren en boeren in de omgeving, en sommigen van hen zijn waardevolle partners geworden voor Howard en Claudi. Zij bouwen doelbewust aan hun netwerk om hun plaats te vinden in de gemeenschap. Het moet immers een burgerboerderij worden, waar niet alleen voedsel geproduceerd wordt, maar mensen op meer manieren betrokken worden bij duurzame landbouw.

Goed voorbeeld van samenwerking van de boeren Claudi en Howard met vrijwilligers: het vervoer van een stel schapen in mei 2022- hier beschreven door Ted van Hees.

Meer over de voortgang op de site van Claudi en Howard