nieuws van de Perceelgroep

bijeenkomst Land van Ons

Op 5 november organiseerde Land van Ons een landelijke bijeenkomst op de Warmonderhof in Dronten. In de ochtend wisselden vertegenwoordigers van de percelen ervaringen uit, ’s middags was er een programma voor vrijwilligers en betrokkenen.

Lees hier het verslag van Ted van Hees (download PDF).

periodiek overleg

Op gezette tijden, zo eens in de 6 à 8 weken hebben Howard als boer op de Biesterhof en Ted als perceelcoördinator overleg met Franke Remerie, voorzitter, en Geert-Jan Nieboer, penningmeester van Land van Ons. We bespreken dan zaken als de voortgang op de boerderij, de verwerking en afzet van de oogst van spelt, huttentut, gerst en tarwe, het teeltplan voor het komende jaar in de bredere context van het ontwerp en het businessplan, de selectie van het team, hoe om te gaan met het gebrek aan opslagruimte enz.

Een met het ontwerp en toekomstplannen samenhangend gespreksthema is de groenblauwe dooradering, waaronder beplanting van heggen en hagen in het najaar en de aanleg van een natuurvriendelijke oever in overleg met het Waterschap.

Deze stroken langs het perceel die beplant gaan worden, kunnen niet worden gebruikt als landbouwgrond en moeten dus in waarde worden ‘afgewaardeerd’ als natuur. En dan rijst de vraag “wie zal dat betalen” en kunnen we daarvoor subsidie krijgen, want de Provincie heeft daarvoor een subsidiepot. En hoewel Gedeputeerde Peter Drenth op de Open Dag zei dat ‘De Provincie’ daarvoor geld heeft, lijkt de pot leeg…

De heerlijke lunch die Claudi en Eline, de beoogde tuinder, voor ons – genoemde vier en enkele toekomstige teamleden – had bereid, was een onverwachte verrassing.

Land van Ons Percelendag 3 september 2022

De Open Dag Land van Ons op locatie Biesterhof in Millingen aan de Rijn was zonder meer een succes. We ontvingen maar liefst 320 gasten, onder wie veel mensen uit de directe omgeving (Millingen, Kekerdom, Leuth), uit Berg en Dal en Nijmegen, en ook enkelen uit Duitsland.

aansprekende toekomstplannen

Biesterhofboer Howard Koster ontvouwde voor een zeer geïnteresseerd publiek de plannen van de Biesterhof voor de komende jaren. Daarin staat uiteraard het vergroten van de biodiversiteit centraal, naast het werken aan een kortere voedselketen en klimaatadaptatie. De verschillende standjes en activiteiten ondersteunden dit verhaal.

Mooi ook dat zowel Gelders gedeputeerde Peter Drenth als twee wethouders van de gemeente Berg en Dal, Erik Weijers en Alex ten Westeneind, uitgebreid de tijd namen zich persoonlijk te laten informeren. Peter Drenth gaf expliciet aan dat initiatief De Biesterhof perfect past in de landbouwkoers van zijn provincie. Geert Jan Nieboer, bestuurslid Land van Ons, was er ook aanwezig en noemde de dag ‘informatief, nuttig, leerzaam en leuk’.