de mensen die het doen

Land van Ons heeft de afgelopen jaren al een reeks percelen aangekocht (een overzicht vind je hier). Die werden steeds verpacht aan een boer die aan de slag kon in een bestaand bedrijf. Met een perceel waar een boer een bedrijf helemaal moet gaan opbouwen is nog geen ervaring opgedaan. Van meet af aan is er daarom voor gekozen de beginnende boeren op alle mogelijke manieren te ondersteunen bij wat toch een ingewikkeld traject is.

Het is niet alleen een kwestie van kennis van ruimtelijke ordening, regelgeving, vergunningen en subsidiemogelijkheden, en de weg weten bij overheden. Tegelijkertijd moet je contacten leggen met verwante lokale initiatieven, voor samenwerking, steun en afzetmogelijkheden. Bovendien stelt Land van Ons eisen voor het documenteren van het proces en monitoren van de biodiversiteit. En intussen moet je je bedrijf runnen…

Dan kun je wel wat hulp gebruiken.

veel vrijwilligers, veel kennis en ervaring

De vrijwilligers die Howard Koster en Claudi Rudorf bijstaan zijn in meerderheid leden van het Land van Ons in een ruime straal rond Millingen die reageerden op een oproep bij te dragen ana het project. Ze zijn bekend met initiatieven in de omgeving over duurzame landbouw, biodiversiteit, voedselbossen, de korte keten en soortgelijke onderwerpen. Sommigen zijn door de wol geverfd als het aankomt op plaatselijk bestuur en ruimtelijke ordening. Anderen zijn deskundig op het gebied van landschap en ecologie, of getraind in soortenherkenning of bodemonderzoek. Er zijn fotografen die vastleggen wat er gebeurt, en vrijwilligers die thuis zijn in communicatie en marketing. En, lest best, er is een grote groep die graag de handen uit de mouwen steekt bij klussen die op de boerderij gedaan moeten worden.

vrijwilligers eten samen op de Biesterhof

samen werken aan een duurzame toekomst is ook: samen eten, samen delen, samen leven…

taakgroepen en perceelgroep

Uit de ruim vijftig vrijwilligers die zich aanmeldden zijn verschillende taakgroepen samengesteld, elk met een eigen coördinator. De coördinatoren vormen samen de Perceelgroep, die de activiteiten rond het perceel afstemt met de boeren en zorgt voor de algehele planning. De voorzitter van de Perceelgroep, Ted van Hees treedt naar buiten toe op als vertegenwoordiger van Land van Ons voor de Biesterhof. Vanuit de Taakgroep Beheer en Ontwikkeling van Land van Ons heeft Jeanne Mertens zitting in de Perceelgroep.

eigen netwerk

De boeren Howard en Claudi kunnen daarnaast een beroep doen op buren en boeren in de omgeving van wie ze machines kunnen gebruiken of advies krijgen, en vrienden, kennissen en collega’s die betrokken zijn bij duurzame landbouw en landschapsbeheer.

Perceelgroep

Voorzitter en algemeen coördinator:
Ted van Hees

afstemming van inzet van vrijwilligers met de boeren; coördinatie van activiteiten; contacten met Land van Ons, andere organisaties (milieu, natuur, boeren), politiek en bestuur

Rood

coördinator: Han Derckx

ruimtelijke ordening, omgevingsvisie, bebouwing in de landschappelijke context, gemeente, provincie

Groen en planten

coördinator: Willem Schenk

heggen, hagen, waterlopen (‘groenblauwe dooradering’), ook in landschappelijke context, gemeente, provincie, ministerie LNV; inventarisatie van bomen, struiken en planten; aanplanten en wieden

Monitoring

coördinator: Kees Remy

monitoren biodiversiteit, bodem, water, landschap ism deTaakgroep Beheer en Ontwikkeling (TBO) van Land van Ons en Living Lab Radboud Universiteit Ooijpolder

Communicatie en fotografie

coördinator: Piet Levering

documentatie van activiteiten in woord en beeld, website, informatieborden

Marketing

coördinator: Ted van Hees

afzetkanalen zoeken, klantenkring opbouwen, activiteiten ontwikkelen (Open Dagen o.a.), organisatie Korte Keten, samenwerking Voedselbank

Financiën

coördinator: Kees Harte

eigen budget kleine uitgaven; financiering grote investeringen (pand, bijgebouwen) via Land van Ons