onderzoek en monitoring

Land van Ons volgt de ontwikkeling van percelen die zijn verworven op allerlei manieren: inventariseren van flora en fauna, analyseren van de bodem, in kaart brengen van landschapselementen. Zodra een perceel is aangekocht volgen er eerst een aantal nulmetingen, daarna wordt de situatie een aantal jaren gemonitord. Zo is te zien wat de overgang naar natuurvriendelijke landbouw daadwerkelijk betekent voor de biodiversiteit op een perceel.

Op de Biesterhof zijn vrijwilligers in het voorjaar van 2022 begonnen vogels, bestuivers en wormen te tellen. Ook zijn er op vaste punten 360ยบ foto’s en drone-opnames gemaakt, die periodiek herhaald zullen worden voor een vergelijking van het algemene beeld.

Met uitzondering van twee tellers voor de bestuivers van IVN doen de tellers allen dit soort werk voor het eerst. Het monitoringsteam is goed gemotiveerd om al doende hun ervaring en kennis verder ontwikkelen. 

In dit eerste seizoen, de nulmeting voor de komende jaren, is er nog relatief weinig gewijzigd op het perceel. Vanaf 2023 zal dat gaan veranderen, als er hagen en struweel en waarschijnlijk ook bomen zijn aangeplant. Door deze veranderingen en de wijze van boeren kunnen we verwachten dat bij toekomstige monitoringen de diversiteit en aantallen zullen toenemen.

Bij waarneming.nl kun je precies zien wat er de afgelopen tijd geteld is.