vogels

vogeltelling

Bij de eerste vogeltelling eind april 2022 meteen een aanmoedigingsprijs: daar kwam zowaar de zeearend boven het perceel cirkelen – een prachtige start voor de vogeltellingen!

Enkele weken later bezochten een paar kraanvogels een aantal dagen de Biesterhof.

Over het algemeen zijn er naast boerenzwaluwen, houtduiven en kauwen een aantal leuke vogels waargenomen: roodborsttapuit, kneu, gele kwikstaart en veldleeuwerik. Deze soorten zaten voornamelijk in ruigere randen van het perceel langs de Zeelandsche Wetering. Vermoedelijk broeden ze daar of op het buurperceel van de biologische melkveehouder.

Bekijk de hele lijst op waarneming.nl .

nestkasten plaatsen

Vogelteller Jan Hubbers heeft een nestkast voor de torenvalk gemaakt en aan Claudi en Howard aangeboden voor de geboorte van hun zoon Lesse. Ook de steenuilenkast op de Biesterhof moest nog een plaatsje krijgen

Ecoloog vrijwilliger Vincent Sanders heeft gekeken waar de nestkasten de meeste kans van succes hebben en daar zijn we de beide kasten gaan installeren. 

Een torenvalkenkast dient op hoogte geplaatst te zijn zodat de torenvalk zicht heeft op zijn foerageergebied. Chris en Kees zijn daarom op pad gegaan om met een paardentrailer een kastanjehouten paal van 5 meter op te halen in Middelaar

Op donderdag 13 april 2023 is de paal geplaatst door het team: Jan, Piet, Howard, Adrie en Kees en niet te vergeten stagiaire Linde.

De operatie is geheel in handkracht uitgevoerd. Om op hoogte te kunnen werken moest met ladders door het veld gesjouwd worden, en dat alleen al vroeg de nodige inspanning! (klik voor groter plaatje)

In handkracht is een gat voor de paal geboord met een XXL diameter edelmanboor. De paal met daar aan de nestkast gemonteerd is met vereende krachten opgericht en staat nu fier in het veld.  Jan en Kees hebben de paal beschikbaar gesteld.

De steenuilenkast heeft een mooi plekje in twee dicht bij elkaar gesitueerde elzen gekregen in de groenaanplant die de voormalige zandwinplas omzoomt. Ook hier was de hoogte een uitdaging. De kast is met behulp een katrol bevestigd aan sjorbanden omhoog getakeld en gemonteerd aan een badding tussen de twee elzen.

In de ochtend van 1 mei is er al een torenvalk gesignaleerd die geruime tijd op het plankje voor de kast doorbracht. Een tijdje later was er een paartje te zien dat toekomstplannen maakte: de man ging voor de conventionele opening en bood de vrouw een smakelijke muis aan.