vogeltelling

Bij de eerste vogeltelling eind april meteen een aanmoedigingsprijs: daar kwam zowaar de zeearend boven het perceel cirkelen – een prachtige start voor de vogeltellingen!

Enkele weken later bezochten een paar kraanvogels een aantal dagen de Biesterhof.

Over het algemeen zijn er naast boerenzwaluwen, houtduiven en kauwen een aantal leuke vogels waargenomen: roodborsttapuit, kneu, gele kwikstaart en veldleeuwerik. Deze soorten zaten voornamelijk in ruigere randen van het perceel langs de Zeelandsche Wetering. Vermoedelijk broeden ze daar of op het buurperceel van de biologische melkveehouder.

Bekijk de hele lijst op waarneming.nl .