wormen en andere bodemdieren

De aanwezigheid van wormen is een belangrijke indicatie van de toestand van de bodem. Op de Biesterhof zijn de regenwormen begin april 2022 voor het eerst geteld, op 5 plaatsen verdeeld over het perceel. In de graszode laag van de weilanden troffen de tellers de meeste regenwormen aan, iets dieper in de grond minder, meest de zogenaamde pendelaars. In het akkerland vonden ze weinig regenwormen, mogelijk doordat de akker kort tevoren machinaal bewerkt was om in te zaaien, waardoor de grond compact was.

Het tellen gaat uiteraard volgens een protocol, op vaste punten op het perceel. Een keurig blokje van 20 x 20 x 20 cm wordt uitgestoken en op een zeil uit elkaar gepeuterd.

Op 30 maart 2023 is er weer een voorjaarstelling voor wormen uitgevoerd.

bodemleven onder vruchtbomen

Ook loopt er momenteel een onderzoek door Rens van Dijken van de Universiteit Wageningen naar het bodemleven in de rijen vruchtbomen die onlangs zijn aangeplant.