wormen en andere bodemdieren

De aanwezigheid van wormen is een belangrijke indicatie van de toestand van de bodem. Daarom monitoren (tellen) we op de Biesterhof twee keer per jaar regenwormen. Het tellen verloopt volgens een protocol, steeds op vijf vaste punten op het perceel. Een keurig blokje van 20 x 20 x 20 cm wordt uitgestoken en op een zeil uit elkaar gepeuterd.

De eerste telling van regenwormen op de Biesterhof vond begin april 2022 plaats. In de graszodelaag van de weilanden troffen de tellers de meeste regenwormen aan. Wat dieper in de grond was het minder druk en kropen vooral de zogenaamde pendelaars rond. Deze regenwormen bewegen zich vooral in verticale richting en dragen daardoor bij aan lucht in de bodem. In het akkerland waren weinig wormen te vinden, mogelijk doordat de akker kort tevoren machinaal bewerkt was, met compacte grond als gevolg.

Op 30 maart 2023 werd de tweede voorjaarstelling voor wormen uitgevoerd.

De meest recente telling, op 5 oktober 2023, stond in het teken van de landelijke Bodemdierendagen. Bij deze gelegenheid keken de tellers naar het complete bodemleven. Het leverde een scala van verschillende soorten spinnen, neten, kevers, mieren, duizendpoten en natuurlijk wormen op. Met name in de moestuin was het feest, mede dankzij de in vergelijking met vorig jaar veel nattere zomer. Op de andere locaties viel de oogst minder spectaculair uit.

Voor conclusies is het nog te vroeg, pas na vijf tot tien jaar kunnen we echt iets zeggen over de ontwikkeling van het bodemleven op de Biesterhof.

Een compleet overzicht van alle observaties is te vinden op waarneming.nl onder Duffelt – de Biesterhof – Land van Ons.

bodemleven onder vruchtbomen

In mei 2023 deed Rens van Dijken van de Universiteit Wageningen apart onderzoek naar het bodemleven in de aangeplante rijen vruchtbomen.