lessen geleerd van aanvragen biologisch certificaat

Howard schreef onderstaande mail aan SKAL Biocontrole, onafhankelijk toezichthouder op biologische producten in Nederland. Hoewel hij de woede voelde tijdens het tikken, draaide hij later bij…

de brief

Beste SKAL,

Ik schrijf u met betrekking tot onze verbazing dat de door uw inspecteur geconstateerde lichte afwijking achteraf door u op kantoor is gewijzigd tot een ‘ernstige afwijking’. Het klopt dat het plantgoed al in de grond stond toen de ontheffing werd aangevraagd. Dit is echt 100 procent mijn fout. De bessenstruiken waar geen ontheffing voor verleend is, zijn er echter maar 180 op een totaal van 5600. Daarbij komt dat deze struiken helemaal niet zijn aangeplant in een commercieel productief systeem, maar in een struweelhaag ter bevordering van de biodiversiteit.

Het is ons eerste jaar als bioboer en ook überhaupt als boer. Wij zijn niet van kwade wil, maar vorig jaar februari woonden wij nog in Berlijn en nu bestieren wij een boerderij van 25 hectare. Ten tijde van de aanplant beviel mijn partner ook nog eens van ons eerste kind. Het is allemaal niet makkelijk en SKAL-certificatie valt mij eerlijk gezegd ook niet mee. Inmiddels heb ik mijn les wel geleerd, enerzijds wat betreft het tijdig aanvragen van ontheffing, anderzijds ook door ervoor te zorgen dat onze aanvoer gewoon gecertificeerd bio is. Dit blijft echter wel lastig op het moment dat je probeert holistisch te werken en in korte tijd op 25 ha Engels raaigras verschillende vormen van akkerbouw en agroforestry wil integreren.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat de fouten die gemaakt worden in ons eerste jaar geen moedwillige fouten zijn, maar gewoon menselijke onnauwkeurigheden van watertrappelende pioniers. Ik nodig u dan ook uit om uw bureau te verlaten om bij ons op bezoek te komen. Dan geef ik een rondleiding en laat ik zien wat wij allemaal in één jaar hier hebben bereikt. En als u dan nog van mening bent dat wij ernstig afwijken van dat wat SKAL, en daarmee Jerome Rodale en daarvoor nog Sir Albert Howard met biologische landbouw voor ogen hadden, dan accepteer ik dat.

Vriendelijke groet,

Howard

de andere kant

De andere kant van het verhaal is dat SKAL al jaren onder een vergrootglas ligt en er genoeg partijen zijn die potentiële misstanden bij dit biologisch certificeringsorgaan zouden willen uitbuiten. Dus ondanks het feit dat ik als goed bedoelende boer tijdens het schrijven van bovenstaande, ietwat tranentrekkende en daadwerkelijk verzonden e-mail wel degelijk oprechte gevoelens van woede ervoer, kan ik na deze emoties geventileerd te hebben niet anders dan onderkennen dat SKAL hiervoor juist een groot compliment verdient. Door ook op dit soort momenten consequent te zijn blijft het keurmerk daadwerkelijk iets betekenen en kan de consument hierop vertrouwen. Bio- is misschien niet altijd helemaal logisch, maar het staat wel ergens voor en wij zullen dit dan ook vanaf 2024 met trots uitdragen.. als wij er tenminste in slagen niet al te ernstig meer af te wijken….

foto: Susan Rexwinkel