oneerlijk

Duurzame akkerbouw is niet nieuw: of je het nu natuur inclusief noemt, biologisch of regeneratief, de beweging ‘tegen’ de agro-industrie bestaat al net zo lang als de agro-industrie zelf.

Groot was mijn verbazing, na mijn studie Biologische Landbouw en het starten van De Biesterhof dan ook toen ik aan biologische boeren om mij heen vroeg bij wie ik ‘last-minute’ biologisch zaaizaad voor granen en groenbemesters moest kopen en zij vrij unaniem antwoorden: „Tja, dan moet je toch bij Agrifirm zijn..”

Vaardig

Agrifirm, die maakt toch deel uit van de ‘slechteriken’? Van de grote industrie, die over de rug van de boeren heen miljarden verdient aan de landbouw? Ja, dat mag dan misschien wel zo zijn, maar sinds enige jaren heeft deze coöperatie ook vele miljoenen geïnvesteerd in het opzetten van een biologische tak. Door de schaal waarop zij werken hebben zij een grote diversiteit (keuze), een grote voorraad (leveringszekerheid) en een goed uitgewerkte logistieke keten (snelheid van handelen). Daarnaast hebben ze ook nog eens zeer vaardig personeel uit de biologische sector aangetrokken die echt goed advies geven. Wel natuurlijk met het Agrifirm bio-assortiment in het achterhoofd, maar toch, ze hebben kennis van zaken.

En voedselsoevereiniteit dan, waarover ik op de uni heb geleerd? Het achterhouden van 10 procent van je oogst om het jaar erop weer zelf in te zaaien, de oude landrassen van weleer, en de bedrijven die wél al 50 jaar tegen de stroom in zwemmen en al die tijd al biologisch zaaigoed produceren? Zijn al mijn zo kort geleden pas verworven idealen net zo snel weer overboord gegooid?

Overleven

Nee, natuurlijk niet, maar ik ben een kleine, beginnende boer die nog heel veel moet leren en heel veel uitdagingen op zijn pad tegenkomt en mijn eerste verantwoordelijkheid is overleven. Totdat ik genoeg verstand heb om zelf een groenbemester samen te stellen zal ik afhankelijk zijn van een groenbemester mix, en wie heeft het grootste assortiment biologische groenbemesters? Agrifirm. Nog een voorbeeld: vorig najaar kreeg ik net als veel andere boeren op klei niet op tijd de wintertarwe gezaaid in verband met het natte weer. Snel dus ook maar zomertarwe bestellen, dacht ik net als veel andere boeren op klei. Wie kon ondanks de grote vraag nog leveren? Agrifirm.

Ik zeg niet dat ik echt niet anders zou kunnen, maar het is wel zo dat alles wat ik doe tijd, energie en geld vraagt. Hoe oneerlijk het ook is voor al die spelers in de duurzame keten die al jaren aan de weg timmeren en het mogelijk hebben gemaakt dat er een biologische sector is, dat De Biesterhof er is, toch kies ik voor ons biologisch zaaigoed nog regelmatig voor de grote, gangbare spelers in de sector.

Mijn hart is revolutionair, maar mijn realiteit is Agrifirm.

Foto: Susan Rexwinkel