de boerderij

Sinds het voorjaar 2022 zijn wij in de Duffelt, buiten Millingen a/d Rijn, begonnen met het opbouwen van een biologische boerderij waar wij op gezonde wijze voedsel produceren, met en voor de lokale gemeenschap. De 25ha vruchtbare grond waarop wij ‘mogen’ boeren en ons woonhuis van waaruit de dromen werkelijkheid worden, pachten wij van de burgercoöperatie Land van Ons.

regeneratieve landbouw

De Biesterhof is een regeneratieve burgerboerderij. Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om voedsel te verbouwen en tegelijk de bodem, het ecosysteem en natuurlijke hulpbronnen te versterken in plaats van uit te putten. Dit doen wij niet alleen, maar mét een gemeenschap en vóór een gemeenschap. Alleen samen kunnen wij de transitie naar een duurzaam voedselsysteem maken. 

klimaat adaptief

De wereld wordt snel warmer en in Nederland gaat dit gepaard met steeds heviger regenbuien en steeds langere periodes van droogte en hitte. Naast gewassen als sorghum die het goed doen in dit veranderende klimaat, zullen de tienduizenden nieuwe bomen een belangrijke rol spelen in het klimaatbestendig maken van de Biesterhof.  

plantaardige eiwitten

In Nederland produceren en eten wij (te) veel zuivel en vlees. Dit belast ons milieu en beïnvloedt het klimaat. Op onze vruchtbare kleigrond richten wij ons voornamelijk op de productie van plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie. Zo produceren wij noten en telen wij ook eiwitrijke gewassen zoals bonen. Dieren hebben een ondersteunende rol in het agro-ecosysteem. 

(bio)diversiteit

Op de Biesterhof passen wij verschillende landbouwmethodes toe die met het Engelse begrip ‘agroforestry’ kunnen worden aangeduid. Dat houdt in dat wij de teelt van eenjarige gewassen, fruit- en notenbomen en kruiden combineren op hetzelfde perceel. Daarmee willen wij een gezond, divers en weerbaar landbouwsysteem creëren. Daarnaast is 10 procent van het oppervlak van de boerderij gereserveerd voor natuurontwikkeling.  
  

kringloop

Wij streven naar een zo gesloten mogelijk landbouwsysteem. Producten worden zo lokaal mogelijk verkocht en onze stro en tarwe worden geruild voor dierlijke mest met een biologische melkveehouder uit de buurt. In het Soil&Compost Lab worden alle reststromen verwerkt tot compost die weer terugvloeit naar de boerderij 

korte ketens

Wij streven ernaar om de band tussen producent en consument te herstellen, waarbij de boer een eerlijke prijs ontvangt en de ecologische voetafdruk van ons voedselsysteem wordt verkleind. In onze tuinderij verbouwen wij groenten die we lokaal verkopen. Ook is er een boerderijwinkel waar producten worden verkocht. Wij verwerken daarnaast onze eigen producten, bijvoorbeeld in onze boerderijlunches en -diners. We werken ook samen met lokale en regionale  duurzame  bedrijven (brouwerijen, bakkers en voedselverwerkers) en verkopen onze producten via de webwinkel van Land van Ons.