onze plannen

Sinds het voorjaar 2022 zijn wij in de Duffelt, buiten Millingen a/d Rijn, begonnen met het opbouwen van een biologische boerderij waar wij op gezonde wijze voedsel produceren, met en voor de lokale gemeenschap. De 25ha vruchtbare grond waarop wij ‘mogen’ boeren en ons woonhuis van waaruit de dromen werkelijkheid worden, pachten wij van de burgercoöperatie Land van Ons.

duurzame voedselproductie

Met verschillende vormen van agroforestry, strokenteelt met verscheidene gewassen en de aanleg van een aaneengesloten structuur van hagen, heggen, struwelen en natuurvriendelijke oevers, willen wij gebruik maken van de biodiversiteit en intrinsieke veerkracht van de natuur. Zo kunnen we antwoord bieden aan de grote uitdagingen waar wij in onze voedselproductiesystemen, maar ook in ons dagelijks leven, mee geconfronteerd worden.

Thema’s als klimaatadaptatie, de eiwittransitie, regeneratieve landbouw en de korte keten staan centraal in ons denken en doen. Door actief de verbinding aan te gaan met onze omgeving en educatie en wetenschap een plaats op onze boerderij te bieden, willen wij deel uitmaken van een groter geheel en bijdragen aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem.

met en voor de gemeenschap

De boerderij wordt gerund door een team van uiteenlopende pluimage, ideeën en interesses, waarmee we niet alleen op duurzame wijze een diversiteit aan voedsel telen, maar ook ons erf openstellen om gezamenlijk met de lokale gemeenschap leuke en educatieve activiteiten en vrijwilligersdagen te organiseren. Door samenwerkingen met lokale ‘keten’ spelers, zoals supermarkten, brouwerijen en buur-boeren, willen wij waarde toevoegen aan onze teelten en deze binnen de regio verkopen.

Grote plannen en ideeën allemaal, en we nodigen je van harte uit om hier op de website maar ook op de boerderij zelf te komen kijken naar onze vorderingen!