voor het geld?

Voor de trouwe lezers van mijn column (in ieder geval mijn moeder) zal het geen verrassing zijn als ik schrijf dat we dit jaar niet veel geld aan de akkerbouw verdienen. We zitten in onze tweede jaar ‘in omschakeling’ naar biologisch, wat wil zeggen dat we wel de kosten van biologisch hebben, maar nog niet de baten (in prijs en in bodemgezondheid). Daarnaast regende het dit jaar toen het droog moest zijn en was het droog toen we regen nodig hadden, wat heeft geleid tot een zeer tegenvallende opbrengst.

In mijn column van vorig jaar september ‘Onze plannen’ schreef ik al over onze ambitie om multifunctionele landbouw te bedrijven op de Biesterhof, als bron van extra inkomsten. Het concept van multifunctionele landbouw is dat landbouwgrond meer functies kan hebben dan alleen het produceren van biomassa voor voedsel, voer, vezels en energie. Zo kan landbouwgrond onder andere voor biodiversiteit zorgen, een plek zijn voor recreatie en educatie, kan er een verdienmodel schuilen in het opslaan van CO2 of kan er middels een zorgboerderij een sociale functie aan een boerenbedrijf gekoppeld worden.

Verhaal vertellen

Onze ambitie is om zoveel mogelijk van onze producten lokaal af te zetten en de omliggende gemeenschap en bredere maatschappij hierbij te betrekken. Door de keten kort te houden, wordt de verbinding tussen boer en burger (ofwel producent en consument) hersteld. Het vertellen van ons verhaal is hierbij essentieel en één van de manieren die wij hebben bedacht hiervoor is het organiseren van boerderij lunches en diners. Samen met chef Hanna van de Keukentuin ontvangen wij 30-40 gasten per event om bij ons op het land heerlijk te genieten van producten van het land.

Vaak koppelen we hier een thema aan. Begin augustus hadden we de ‘Koe in Context’ lunch, waarbij over’boer’man Anton melk van drie markante koeien apart had gehouden, en Hanna daarvan als voorgerecht een proeverij organiseerde met zelf gemaakte yoghurt, boter en karnemelk.

Duurzame maaltijd

Uiteraard was Anton aanwezig om over zijn boerderij en de dieren in kwestie te vertellen. Grappig en leuk hieraan was dat veertien van de gasten familie van hem bleken te zijn! De volgende lunch in september is de ‘Maaltijd van de Toekomst’, waarbij wij onder leiding van twee vooraanstaande, jonge, vrouwelijke onderzoekers van Wageningen Universiteit met onze gasten in gesprek gaan over wat nu precies een duurzame maaltijd is, of kan zijn.

Omdat wij willen dat de komende lunch toegankelijk is voor een jong publiek hanteren we een lagere prijs dan normaal en mogen studenten zelfs tegen kostprijs aanschuiven. Sowieso is inmiddels gebleken dat het momenteel nog lastig geld verdienen is met deze lunches en diners, met name in verband met al het werk wat er in gaat zitten qua voorbereiding, uitvoering en opruimen.

Energie

We blijven ze de komende jaren zeker organiseren, omdat we het belangrijk vinden en omdat we zelf veel energie halen uit het serveren van producten en verhalen van eigen land aan een enthousiaste groep mensen die wij onze gemeenschap mogen noemen.

Maar wat betreft het verdienmodel? Hiervoor zetten we volgend jaar toch weer alles op alles voor een goede oogst!

foto: Piet Levering