we hebben schapen!

Toen wij 1 maart vanuit Berlijn arriveerden stond er 17,5 hectare Engels raaigras. Dit jaar staat in het teken van uitproberen, leren en plannen, maar nog niet in het teken van grote veranderingen. Dus wat te doen met het gras?

Tijdelijk begrazen leek het logische antwoord. Voor de sollicitatierondes van Land van Ons hadden wij ook een gesprek met boer Ko v/d Heijden uit Beneden Leeuwen, met wie wij sindsdien in contact zijn gebleven. Op zijn boerderij heeft hij bonte schapen en Brandrode runderen, die altijd buiten en veelal in de uiterwaarden lopen, enkel gras eten en waarvan hij het vlees direct en lokaal afzet.

Op dit moment zijn wij nog onderzoekende of en welke rol dieren kunnen spelen in ons boerderijsysteem, maar voor dit jaar leek dit een uitstekende mogelijkheid om hier in ieder geval wat ervaring mee op te doen. Ko was enthousiast over een mogelijke samenwerking, en zo is het gekomen dat wij in maart 21 bonte schapen en 16 lammetjes op onze boerderij mochten verwelkomen.

knuffelschapen

Niet alleen is dit een vorm van inkomsten voor ons voor dit jaar en doen wij ook een hoop ervaring op, het blijken ook enorme knuffelschapen te zijn die echt heel erg van aandacht houden. Voor ons en ons bezoek een hartverwarmende ervaring en het wordt interessant om te ervaren hoe wij ons voelen op het moment dat tegen het eind van het jaar de mannelijke lammetjes geslacht zullen worden. Want ook dat maakt deel uit van het eerlijke verhaal.